Biofeedback


Co to jest biofeedback i jak to działa?

EEG Biofeedback jest neuroterapią w której pacjent uczy się świadomie i w sposób kontrolowany panować nad własnym umysłem w taki sposób, by pracował szybciej i wydajniej.


Kluczem do EEG Biofeedbacku są stany świadomości. Szczególnie duży wpływ na człowieka mają dwa stany: alfa (związany z głębokim relaksem i pozytywnym myśleniem) i stan theta, który ma związek z układem odpornościowym. W stanie theta dochodzi do wzrostu endorfin w organizmie oraz wzmocnienia układu odpornościowego.

Terapia polega na sprzężeniu zwrotnym z angielskiego "Feedback", a ponieważ dotyczy funkcji zachodzących w człowieku, określa się ją terminem: „Biofeedback”.

Sprzężenie to polega na błyskawicznej, nieustannej informacji o pracy własnego mózgu, którą pacjent otrzymuje w postaci wykresu, animacji lub gry komputerowej podczas terapii. Dzięki temu, pacjent zyskuje wiedzę w jaki sposób się koncentrować i jak modelować prace mózgu aby opanować stres, napięcia, niepokoje i móc w pełni się zrelaksować. Czujniki umieszczone na głowie odbierają pracę fal mózgowych. Informacja z czujników jest wzmacniana i przekazywana do analizy przez specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Przebieg pracy mózgu obserwowany jest przez pacjenta na ekranie monitora w postaci atrakcyjnej dla dzieci i dorosłych gry komputerowej, którą pacjent obsługuje bez użycia klawiatury, myszy czy joysticka – tylko za pomocą pracy mózgu. Postępy w grze uzyskuje się wtedy, gdy wzrasta pożądana aktywność fal mózgowych przy jednoczesnym wygaszaniu nieprawidłowego zakres fal. W ten sposób pacjent uczy się w jakim stanie aktywności umysłowej jego mózg pracuje w sposób najbardziej efektywny. Istotą EEG – Biofeedbacku jest zoptymalizowanie czynności bioelektrycznej mózgu za pomocą treningów w trakcie których, u człowieka kształtuje i utrwala się odpowiedni wzorzec reagowania.

 

Dla kogo jest biofeedback?

Treningi Biofeedback pomagają zwiększyć możliwości umysłu nawet o 30%, przez poprawę pamięci, kreatywności i szybkości myślenia ze skutecznością ocenianą do 90%. Tego typu terapie nie powodują żadnych skutków ubocznych a dzięki atrakcyjnym i prostym grom komputerowym, mogą być prowadzone z dziećmi od 3-4 roku życia. Treningi skierowane są także do młodzieży szkolnej, studentów i osób dorosłych.


Treningi znajdują szerokie zastosowanie u dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, takimi jak:Biofeedback

 • zaburzenia uwagi i koncentracji,
 • nadpobudliwość psychoruchowa, (ADHD, ADD),
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia,
 • nieprawidłowa wymowa, jąkanie, afazja,
 • problemy z nauka, zapamiętywaniem, przygotowaniem do egzaminów,
 • problemy z koncentracja uwagi i pamięcią,


Treningi polecane są także osobom u których występuje:

 • moczenie nocne
 • dziecięce porażenie mózgowe
 • depresja
 • nerwica
 • migrena
 • zaburzenia snu
 • uzależnienia
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzona samoocena
 • uraz czaszki, udar mózgu
 • stres

 

Treningi biofeedback są niezastąpione dla osób pracujących umysłowo, szczególnie na odpowiedzialnych stanowiskach, od których wymaga się kreatywnego, szybkiego myślenia, podejmowania ważnych decyzji w warunkach presji i stresu.

BiofeedbackDzięki treningom u takich osób następuje:

 • przełamanie tremy
 • podwyższenie samooceny
 • zniwelowanie stresu
 • zwiększenie kreatywności
 • poprawienie kondycji umysłowej i fizycznej
 • poprawa koncentracji uwagi
 • pokonanie napięcia wewnętrznegoMetoda ta stosowana jest z powodzeniem wśród czołowych sportowców jak Adam Małysz, Hermann Maier czy niemiecki kierowca Formuły 1 - Ralf Schumacher. Treningi Biofeedback powszechnie stosowane są w takich grupach zawodowych jak: dziennikarze, policja, artyści, piloci, konstruktorzy, menadżerowie, a także uczniowie i studenci przed egzaminami. Oprócz poprawy zdolności uczenia się, szybkości myślenia i kreatywności, terapia w sposób bezpieczny i przyjemny odpręża i relaksuje poprawiając komfort życia i powodując osiąganie najlepszych wyników w szkole, pracy i sporcie.

© -2021 mjm.org.pl. All right reserved. Powered by doit.system / XHTML Valid
Doit system
Regreen Studio